Mūsu hotline:
+49 (0) 2428/8198992
Sertificēts interneta veikals
3 gadu garantija par visām ierīcēm
Pirkumu kontā.. & vairāk
No pasūtījumu vērtības no 59 €, mēs sniegsim jums kuģniecības izmaksas!
Dāvanas no 49,00 €
Jūs atrodaties šeit: Nagu dizains / Nail Art / Nagla mākslas pildspalva

Nagla mākslas pildspalva

Nagu mākslas Pildspalva Nagla mākslas pildspalva Nagu mākslas Pildspalva
1,35 € *
5,63 € / 100 g
Viens insulta glezna gleznot 8 ml Nagla mākslas pildspalva Viens insulta glezna gleznot 8 ml
no 1,95 € *
24,38 € / 100 ml
Nagu mākslas Pildspalva Sudraba mirdzums | nded Nagla mākslas pildspalva Nagu mākslas Pildspalva Sudraba mirdzums | nded
0,41 € *
1,71 € / 100 g
-70%
Nagu mākslas Pildspalva Chrome | nded Nagla mākslas pildspalva Nagu mākslas Pildspalva Chrome | nded
0,41 € *
1,71 € / 100 g
-70%
Nagu mākslas krāsu pildspalvas Nagla mākslas pildspalva Nagu mākslas krāsu pildspalvas
no 2,00 € *
8,33 € / 100 g
Nagu mākslas Pildspalva Nagla mākslas pildspalva Nagu mākslas Pildspalva
0,41 € *
0,82 € / 100 g
-70%
Nagu mākslas Pildspalva Melns | nded Nagla mākslas pildspalva Nagu mākslas Pildspalva Melns | nded
0,41 € *
1,71 € / 100 g
-70%
Nagla mākslas sajaucot plate Nagla mākslas pildspalva Nagla mākslas sajaucot plate
0,95 € *
5,00 € / 100 g

Gleznošana l?dz?gi, k? to dara m?kslinieki. Vistiev?ko l?niju, filigr?nu fig?ru un objektu z?m?šana uz maz?m virsm?m, smalki un ?oti detaliz?ti izstr?d?ti m?kslas darbi, kas izveidoti uz ?oti maziem laukumiem - to m?s saucam par nagu m?kslu. Šiem m?ksliniekiem otas un taml?dz?gi lieli darbar?ki nav nepieciešami - nagu m?ksl? ir j?z?m? tik tievas l?nijas, ka šos m?kslas darbus uz nagiem "uzbur" ar t? sauktajiem Pen z?mu?iem. Pen tie ir 10 ml tilpuma flakoni?i, kas pild?ti ar laku, tiem ir niec?gs met?la uzgal?tis, kas nodrošina iesp?ju rad?t uz m?su, nagiem, kas ir tik mazi, ?oti prec?zus, smalkus z?m?jumus. Protams, mot?vus var uz nagiem likt ar? uzl?mju un bindi veid?, bet ar roku z?m?ti mot?vi, ko iesp?jams izveidot 48 kr?s?s, ir nesal?dzin?mi skaist?ki par uzl?m?m vai bindi. M?s pied?v?jam Nailart z?mu?i vienkr?sainas lakas veid?, vai ar? met?lisk?, mirdzoš? kr?s?, k? ar? daudzkr?sainu.

Z?mu?us z?mu?i m?s iep?rkam tieši no ražot?ja. M?s garant?jam, ka šiem produktiem ir augsta kvalit?te un tie no visiem aspektiem atbilst Eiropas norm?m. Z?mu?i ir ?rti un viegli lietojams, izmantojot kr?saino laku, ar to J?s variet izveidot filigr?nus z?m?jumus uz m?ksl?gajiem vai dab?gajiem nagiem. Lai ar šo z?muli uz nagiem rad?tu m?kslas darbus, Jums nav nepieciešams ?pašs talants un ?paša izgl?t?ba. Jums j??auj va?a savai fant?zijai un J?su rokai j?b?t prec?zai. J?s variet ar? doties pie nagu dizainera uz studiju, kas veiks J?su nagu izgreznošanu. Z?mu?i izmanto ar? nagu dizaina studij?s.


Ekskluzīvus piedāvājumus.Tikai par jums. Piereģistrējies tagad! kvīts derīga līdz 31.12.2012, tiklīdz lietotājs var pārlūkot no iepirkumu vērtība ir 40 €
5€