Mūsu hotline:
+49 (0) 2428/8198992
Sertificēts interneta veikals
3 gadu garantija par visām ierīcēm
Pirkumu kontā.. & vairāk
No pasūtījumu vērtības no 59 €, mēs sniegsim jums kuģniecības izmaksas!
Dāvanas no 49,00 €
Jūs atrodaties šeit: Nagu dizains / Nail Art / Glitter pārslas

Glitter pārslas

Mirdzēt pārslas Glitter pārslas Mirdzēt pārslas
no 0,25 € *
1,39 € / 100 g
Mirdzēt pārslas Sudraba Glitter pārslas Mirdzēt pārslas Sudraba
0,95 € *
5,28 € / 100 g
Mirdzēt pārslas Ceriņi Glitter pārslas Mirdzēt pārslas Ceriņi
0,85 € *
4,72 € / 100 g
Mirdzēt pārslas Krāsains Glitter pārslas Mirdzēt pārslas Krāsains
0,14 € *
0,78 € / 100 g
-53%
Mirdzēt pārslas Sārts Glitter pārslas Mirdzēt pārslas Sārts
0,95 € *
5,28 € / 100 g
Mirdzēt pārslas Zaļš Glitter pārslas Mirdzēt pārslas Zaļš
0,14 € *
0,78 € / 100 g
-44%
Nagu mākslas metāla pārslu Glitter pārslas Nagu mākslas metāla pārslu
0,69 € *
8,63 € / 100 g

Individu?li model?ti nagi ir ?oti skaisti. Tie var k??t par ?pašu akcentu, tie uzsver roku slaidumu un graciozit?ti, tie var b?t ar? pavisam vienk?rši un tom?r uzsv?rt sieviš??bu. Dab?giem nagiem vienm?r nav j?b?t sav? dab?gaj? kr?s?, tie var b?t ar? raibi, kreat?vi, individu?li un m?kslinieciski jaunradoši. To nodrošina ar? Nailart p?rslas, ar t?m nagi neb?s uzkr?toši. P?rslas ir ?pašas, pateicoties veidam, k?d? t?s lauž gaismas starus. T?s viegli vizu?o varav?ksnes kr?s?s, bet tom?r saglab? savu pamatkr?su un pieš?ir rok?m t?dus akcentus, ko tikai ar laku p?rkl?ti nagi nekad nesp?j Jums sniegt. P?rslas var ieg?d?ties 10 vizu?ojoš?s kr?s?s, kas der gandr?z visiem nagu noform?jumiem. M?su katalog? J?s atrad?siet ar? baltas, nedaudz vizu?ojošas p?rslas, kuras vislab?k piem?rotas svin?giem pas?kumiem. Ja j?s v?laties kaut ko nedaudz raib?ku, t?d? gad?jum? iesak?m komplektu mix, visu kr?su harmonisku sajaukumu.

Nailart p?rslas ir j?ieliek nesaciet?juš? lak? vai UV g?l?. P?c tam, kad masa saciet?, p?rslas ir nostiprin?tas un t?s ir iztur?gas, ilgstoši sag?d?jot prieku. Tas nav svar?gi, vai laka un g?ls ir uzkl?ts uz J?su dab?g? naga vai m?ksl?g?. P?rslas piem?rotas k? dab?gajiem, t? m?ksl?gajiem nagiem un to uzlikšanai nav nepieciešami ?paši instrumenti. T?s var uzlikt gan paciet?gi nagu dizaineri, kuriem š? nodarbošan?s ir hobijs, gan ?sti est?ti un profesion?li nagu dizaineri dizaina studij?s.


Ekskluzīvus piedāvājumus.Tikai par jums. Piereģistrējies tagad! kvīts derīga līdz 31.12.2012, tiklīdz lietotājs var pārlūkot no iepirkumu vērtība ir 40 €
5€