Mūsu hotline:
+49 (0) 2428/8198992
Sertificēts interneta veikals
3 gadu garantija par visām ierīcēm
Pirkumu kontā.. & vairāk
No pasūtījumu vērtības no 59 €, mēs sniegsim jums kuģniecības izmaksas!
Dāvanas no 49,00 €
Jūs atrodaties šeit: Nagu dizains / G?la
Discount of 10,00 € from an order value over 75,00 € with Discountcode SALE10

G?la

LED UV Quick apdare, bez Overcure G?la LED UV Quick apdare, bez Overcure
no 4,78 € *
Vylet-Nails Premium krāsu gel VIZLA G?la Vylet-Nails Premium krāsu gel VIZLA
no 5,57 € *
Stiklšķiedras Šķēres G?la Stiklšķiedras Šķēres
5,79 € *
Vylet-Nails Premium krāsu gel neon G?la Vylet-Nails Premium krāsu gel neon
no 5,79 € *
nded piemaksa Francijas gel - Balts G?la nded piemaksa Francijas gel - Balts
no 5,79 € *
nded piemaksas veido gel G?la nded piemaksas veido gel
no 5,79 € *
nded piemaksa UV šķipsnu gel G?la nded piemaksa UV šķipsnu gel
no 5,79 € *
nded piemaksu struktūru gel G?la nded piemaksu struktūru gel
no 5,79 € *
Euro-Line grims želeja G?la Euro-Line grims želeja
no 7,38 € *
Euro-Line Franču gēls G?la Euro-Line Franču gēls
7,38 € *
Euro-Line Pastelis krāsu Gēls G?la Euro-Line Pastelis krāsu Gēls
no 7,38 € *
Euro-Line Neons Krāsu gēls G?la Euro-Line Neons Krāsu gēls
no 7,38 € *
Euro-Line Tīru krāsu  Gēls G?la Euro-Line Tīru krāsu Gēls
no 7,38 € *
Euro-Line Metāla krāsu Gēls G?la Euro-Line Metāla krāsu Gēls
no 7,38 € *
Euro-Line EDITION Krāsu gēls G?la Euro-Line EDITION Krāsu gēls
no 7,38 € *
Vylet-Nails Premium UV šķipsnu gel G?la Vylet-Nails Premium UV šķipsnu gel
no 7,73 € *
Vylet-Nails Premium krāsu gel nude G?la Vylet-Nails Premium krāsu gel nude
no 7,79 € *
Vylet-Nails Premium struktūru gel G?la Vylet-Nails Premium struktūru gel
no 7,79 € *
American Line Pastelis krāsu  Gēls G?la American Line Pastelis krāsu Gēls
no 8,53 € *
American Line PURe Krāsu gēls G?la American Line PURe Krāsu gēls
no 8,53 € *
American Line Mirdzēt krāsa Gēls G?la American Line Mirdzēt krāsa Gēls
no 8,53 € *
American Line Metāla krāsa Gēls G?la American Line Metāla krāsa Gēls
no 8,53 € *
Plašs l?tu LED kr?su G?la, G?la Nagi un UV G?ls

Arvien vair?k profesion?las nagu dizaina studijas lieto m?su produktus. Tas liecina par to, ka m?su produkti izv?le un kvalit?te atbilst visaugst?kaj?m pras?b?m. Ja J?s esiet priv?ts kosm?tikas produktu lietot?js, J?s variet izmantot m?su produktu lietot?ju g?t?s bag?t?g?s atzi?as ar? attiec?b? uz UV g?liem un g?t lielisku rezult?tus, ja J?s pati radiet un ?stenojiet savu nagu dizaina idejas. Ražot?js pied?v?t?s preces un attiec?gie komplekti nepieciešamo produktu kr?jumu papildin?šanai tiks Jums pieg?d?ti ori?in?los iepakojumos par izdev?g?m cen?m. Attiec?gaj?s kategorij?s J?s atrad?siet produktus, kas Jums nepieciešami, lai veiktu m?ksl?go nagu perfektu model?šanu. M?s pied?v?jam produktu g?lu nagu grunt?šanai Vylet-Nails Elements, kas nodrošina to, ka m?ksl?gie nagi ilgstoši stingri tur?sies uz J?su dab?gajiem nagiem. Euro-Line g?la nagi pats gludi nokl?j nagus un t? sast?v? ir l?dzeklis, kas stiprina pie?eršanos dab?gajiem nagiem. M?su firm? ir izstr?d?ts komplekts problem?tiskiem nagiem, ko model? akrila tehnolo?ij?, kas nodrošina iesp?ju uzlikt akrila nagus dab?gajiem problem?tiskajiem nagus, kuriem ir lieli boj?jumi. M?su produktu izv?le ir ?oti bag?t?ga, jo š? kategorija l?dztekus citiem produktiem ietver ar? produktus, kas paredz?ti sen paz?stamajiem, bet v?l vienm?r iecien?tajiem g?la nagi. M?su plašaj? produktu kl?st? ir ar? g?li nagu stiprin?šanai, k? ar? ?pašs lakveida p?rkl?jums daž?dos izpild?jumos un  iepakojumos.


Ekskluzīvus piedāvājumus.Tikai par jums. Piereģistrējies tagad! kvīts derīga līdz 31.12.2012, tiklīdz lietotājs var pārlūkot no iepirkumu vērtība ir 40 €
5€
nded starptautisks