Mūsu hotline:
+49 (0) 2428/8198992
Sertificēts interneta veikals
3 gadu garantija par visām ierīcēm
Pirkumu kontā.. & vairāk
No pasūtījumu vērtības no 49 €, mēs sniegsim jums kuģniecības izmaksas!
Dāvanas no 49,00 €
Jūs atrodaties šeit: Nagu dizains / G?la
Discount of 11,00 € from an order value over 199,00 € with Discountcode SPRING2017

G?la

nded piemaksa Thermogel neon G?la nded piemaksa Thermogel neon
3,89 € *
nded piemaksa Thermogel mirdzums G?la nded piemaksa Thermogel mirdzums
3,89 € *
NAIL-EON MAGIC MAGNET PEN G?la NAIL-EON MAGIC MAGNET PEN
3,90 € *
nded augšējā mētelis VIZLA G?la nded augšējā mētelis VIZLA
3,90 € *
nded augšējā mētelis mirdzums G?la nded augšējā mētelis mirdzums
3,90 € *
nded augšējā mētelis nude G?la nded augšējā mētelis nude
3,90 € *
nded augšējā mētelis roze G?la nded augšējā mētelis roze
3,90 € *
Vylet-Nails Premium krāsu gel nude G?la Vylet-Nails Premium krāsu gel nude
no 3,95 € *
NAIL-EON UV nagu laka neon G?la NAIL-EON UV nagu laka neon
3,99 € *
NAIL-EON UV glitter Nail Polish G?la NAIL-EON UV glitter Nail Polish
3,99 € *
Vylet-Nails Premium krāsu gel nacre G?la Vylet-Nails Premium krāsu gel nacre
no 3,99 € *
Vylet-Nails Premium UV šķipsnu gel G?la Vylet-Nails Premium UV šķipsnu gel
no 4,62 € *
Soak-Off Nagu Soakers G?la Soak-Off Nagu Soakers
4,95 € *
nded piemaksa UV nagu laka nude G?la nded piemaksa UV nagu laka nude
4,95 € *
nded piemaksa UV nagu laka Pearl G?la nded piemaksa UV nagu laka Pearl
4,95 € *
nded piemaksa UV nagu laka pastel G?la nded piemaksa UV nagu laka pastel
3,96 € *
-20%
American Line Celtnieks Gēls G?la American Line Celtnieks Gēls
no 5,70 € *
American Line Franču Gēls G?la American Line Franču Gēls
no 5,70 € *
American Line Bāzes gēls G?la American Line Bāzes gēls
no 5,70 € *
American Line 1 Fāze Gēls G?la American Line 1 Fāze Gēls
no 5,70 € *
American Line Blīvēšanas gēls G?la American Line Blīvēšanas gēls
no 5,70 € *
Stiklšķiedras Šķēres G?la Stiklšķiedras Šķēres
5,90 € *
Vylet-Nails Premium UV nagu laka nude G?la Vylet-Nails Premium UV nagu laka nude
no 5,90 € *
Vylet-Nails Premium UV nagu laka Pearl G?la Vylet-Nails Premium UV nagu laka Pearl
no 5,90 € *
Plašs l?tu LED kr?su G?la, G?la Nagi un UV G?ls

Arvien vair?k profesion?las nagu dizaina studijas lieto m?su produktus. Tas liecina par to, ka m?su produkti izv?le un kvalit?te atbilst visaugst?kaj?m pras?b?m. Ja J?s esiet priv?ts kosm?tikas produktu lietot?js, J?s variet izmantot m?su produktu lietot?ju g?t?s bag?t?g?s atzi?as ar? attiec?b? uz UV g?liem un g?t lielisku rezult?tus, ja J?s pati radiet un ?stenojiet savu nagu dizaina idejas. Ražot?js pied?v?t?s preces un attiec?gie komplekti nepieciešamo produktu kr?jumu papildin?šanai tiks Jums pieg?d?ti ori?in?los iepakojumos par izdev?g?m cen?m. Attiec?gaj?s kategorij?s J?s atrad?siet produktus, kas Jums nepieciešami, lai veiktu m?ksl?go nagu perfektu model?šanu. M?s pied?v?jam produktu g?lu nagu grunt?šanai Vylet-Nails Elements, kas nodrošina to, ka m?ksl?gie nagi ilgstoši stingri tur?sies uz J?su dab?gajiem nagiem. Euro-Line g?la nagi pats gludi nokl?j nagus un t? sast?v? ir l?dzeklis, kas stiprina pie?eršanos dab?gajiem nagiem. M?su firm? ir izstr?d?ts komplekts problem?tiskiem nagiem, ko model? akrila tehnolo?ij?, kas nodrošina iesp?ju uzlikt akrila nagus dab?gajiem problem?tiskajiem nagus, kuriem ir lieli boj?jumi. M?su produktu izv?le ir ?oti bag?t?ga, jo š? kategorija l?dztekus citiem produktiem ietver ar? produktus, kas paredz?ti sen paz?stamajiem, bet v?l vienm?r iecien?tajiem g?la nagi. M?su plašaj? produktu kl?st? ir ar? g?li nagu stiprin?šanai, k? ar? ?pašs lakveida p?rkl?jums daž?dos izpild?jumos un  iepakojumos.


Ekskluzīvus piedāvājumus.Tikai par jums. Piereģistrējies tagad! kvīts derīga līdz 31.12.2012, tiklīdz lietotājs var pārlūkot no iepirkumu vērtība ir 40 €
5€
nded starptautisks