Mūsu hotline:
+49 (0) 2428/8198992
Sertificēts interneta veikals
3 gadu garantija par visām ierīcēm
Pirkumu kontā.. & vairāk
No pasūtījumu vērtības no 49 €, mēs sniegsim jums kuģniecības izmaksas!
Dāvanas no 49,00 €
Jūs atrodaties šeit: Nagu dizains / G?la
Discount of 11,00 € from an order value over 199,00 € with Discountcode SUMMER2017

G?la

Nagla mākslas sajaucot plate G?la Nagla mākslas sajaucot plate
3,76 € *
nded hroma pigmenti 3g G?la nded hroma pigmenti 3g
no 3,77 € *
Vylet-Nails Premium struktūru gel G?la Vylet-Nails Premium struktūru gel
no 3,84 € *
nded piemaksa mirdzēt sealer gel G?la nded piemaksa mirdzēt sealer gel
no 3,84 € *
nded piemaksa Francijas gel - Balts G?la nded piemaksa Francijas gel - Balts
no 3,84 € *
UV matētu augšējā mētelis G?la UV matētu augšējā mētelis
no 3,89 € *
NAIL-EON Remove Wraps G?la NAIL-EON Remove Wraps
no 4,37 € *
nded piemaksa Thermogel pastel G?la nded piemaksa Thermogel pastel
5,06 € *
nded piemaksa Thermogel neon G?la nded piemaksa Thermogel neon
5,06 € *
nded piemaksa Thermogel mirdzums G?la nded piemaksa Thermogel mirdzums
5,06 € *
NAIL-EON MAGIC MAGNET PEN G?la NAIL-EON MAGIC MAGNET PEN
5,07 € *
Vylet-Nails Premium krāsu gel nude G?la Vylet-Nails Premium krāsu gel nude
no 5,14 € *
Vylet-Nails Premium krāsu gel nacre G?la Vylet-Nails Premium krāsu gel nacre
no 5,19 € *
Vylet-Nails Premium UV šķipsnu gel G?la Vylet-Nails Premium UV šķipsnu gel
no 6,01 € *
Soak-Off Nagu Soakers G?la Soak-Off Nagu Soakers
6,44 € *
nded piemaksa UV nagu laka neon G?la nded piemaksa UV nagu laka neon
6,44 € *
NDED Pastelis krāsu gelu G?la NDED Pastelis krāsu gelu
no 6,49 € *
American Line Celtnieks Gēls G?la American Line Celtnieks Gēls
no 7,41 € *
American Line Franču Gēls G?la American Line Franču Gēls
no 7,41 € *
American Line Bāzes gēls G?la American Line Bāzes gēls
no 7,41 € *
American Line 1 Fāze Gēls G?la American Line 1 Fāze Gēls
no 7,41 € *
Stiklšķiedras Šķēres G?la Stiklšķiedras Šķēres
7,67 € *
Plašs l?tu LED kr?su G?la, G?la Nagi un UV G?ls

Arvien vair?k profesion?las nagu dizaina studijas lieto m?su produktus. Tas liecina par to, ka m?su produkti izv?le un kvalit?te atbilst visaugst?kaj?m pras?b?m. Ja J?s esiet priv?ts kosm?tikas produktu lietot?js, J?s variet izmantot m?su produktu lietot?ju g?t?s bag?t?g?s atzi?as ar? attiec?b? uz UV g?liem un g?t lielisku rezult?tus, ja J?s pati radiet un ?stenojiet savu nagu dizaina idejas. Ražot?js pied?v?t?s preces un attiec?gie komplekti nepieciešamo produktu kr?jumu papildin?šanai tiks Jums pieg?d?ti ori?in?los iepakojumos par izdev?g?m cen?m. Attiec?gaj?s kategorij?s J?s atrad?siet produktus, kas Jums nepieciešami, lai veiktu m?ksl?go nagu perfektu model?šanu. M?s pied?v?jam produktu g?lu nagu grunt?šanai Vylet-Nails Elements, kas nodrošina to, ka m?ksl?gie nagi ilgstoši stingri tur?sies uz J?su dab?gajiem nagiem. Euro-Line g?la nagi pats gludi nokl?j nagus un t? sast?v? ir l?dzeklis, kas stiprina pie?eršanos dab?gajiem nagiem. M?su firm? ir izstr?d?ts komplekts problem?tiskiem nagiem, ko model? akrila tehnolo?ij?, kas nodrošina iesp?ju uzlikt akrila nagus dab?gajiem problem?tiskajiem nagus, kuriem ir lieli boj?jumi. M?su produktu izv?le ir ?oti bag?t?ga, jo š? kategorija l?dztekus citiem produktiem ietver ar? produktus, kas paredz?ti sen paz?stamajiem, bet v?l vienm?r iecien?tajiem g?la nagi. M?su plašaj? produktu kl?st? ir ar? g?li nagu stiprin?šanai, k? ar? ?pašs lakveida p?rkl?jums daž?dos izpild?jumos un  iepakojumos.


Ekskluzīvus piedāvājumus.Tikai par jums. Piereģistrējies tagad! kvīts derīga līdz 31.12.2012, tiklīdz lietotājs var pārlūkot no iepirkumu vērtība ir 40 €
5€
nded starptautisks