Mūsu hotline:
+49 (0) 2428/8198992
Sertificēts interneta veikals
3 gadu garantija par visām ierīcēm
Pirkumu kontā.. & vairāk
No pasūtījumu vērtības no 49 €, mēs sniegsim jums kuģniecības izmaksas!
Dāvanas no 49,00 €
Jūs atrodaties šeit: Nagu dizains / G?la
Discount of 11,00 € from an order value over 199,00 € with Discountcode AUTUMN2017

G?la

NAIL-EON UV glitter Nail Polish G?la NAIL-EON UV glitter Nail Polish
no 2,39 € *
nded augšējā mētelis nude G?la nded augšējā mētelis nude
no 3,82 € *
nded piemaksas veido gel G?la nded piemaksas veido gel
no 3,92 € *
nded piemaksa UV šķipsnu gel G?la nded piemaksa UV šķipsnu gel
no 3,92 € *
nded piemaksu struktūru gel G?la nded piemaksu struktūru gel
no 3,92 € *
Vylet-Nails Premium struktūru gel G?la Vylet-Nails Premium struktūru gel
no 4,16 € *
NDED Soak-Off Blīvēšanas gēls G?la NDED Soak-Off Blīvēšanas gēls
no 4,40 € *
NDED Soak-Off 1 fāze gēls G?la NDED Soak-Off 1 fāze gēls
no 4,40 € *
NDED Soak-Off celtnieks gēls G?la NDED Soak-Off celtnieks gēls
no 4,40 € *
Nightshine pulvera pastel G?la Nightshine pulvera pastel
4,40 € *
Nightshine pulvera pastel G?la Nightshine pulvera pastel
4,40 € *
Nightshine pulveris balts 3G G?la Nightshine pulveris balts 3G
4,40 € *
Nightshine rožu pulveris 3G G?la Nightshine rožu pulveris 3G
4,40 € *
Nightshine pulveris zils 3G G?la Nightshine pulveris zils 3G
4,40 € *
nded piemaksa UV nagu laka neon G?la nded piemaksa UV nagu laka neon
no 4,53 € *
American Line Bāzes gēls G?la American Line Bāzes gēls
no 4,56 € *
Nagla mākslas sajaucot plate G?la Nagla mākslas sajaucot plate
4,62 € *
nded hroma pigmenti 3g G?la nded hroma pigmenti 3g
no 4,64 € *
UV matētu augšējā mētelis G?la UV matētu augšējā mētelis
no 4,78 € *
Vylet-Nails Premium krāsu gel VIZLA G?la Vylet-Nails Premium krāsu gel VIZLA
no 5,57 € *
Vylet-Nails Premium krāsu gel nude G?la Vylet-Nails Premium krāsu gel nude
no 5,79 € *
Vylet-Nails Premium krāsu gel neon G?la Vylet-Nails Premium krāsu gel neon
no 5,79 € *
nded piemaksa Francijas gel - Balts G?la nded piemaksa Francijas gel - Balts
no 5,79 € *
nded piemaksa Thermogel tīra G?la nded piemaksa Thermogel tīra
no 5,79 € *
nded piemaksa Thermogel metālika G?la nded piemaksa Thermogel metālika
no 5,79 € *
Plašs l?tu LED kr?su G?la, G?la Nagi un UV G?ls

Arvien vair?k profesion?las nagu dizaina studijas lieto m?su produktus. Tas liecina par to, ka m?su produkti izv?le un kvalit?te atbilst visaugst?kaj?m pras?b?m. Ja J?s esiet priv?ts kosm?tikas produktu lietot?js, J?s variet izmantot m?su produktu lietot?ju g?t?s bag?t?g?s atzi?as ar? attiec?b? uz UV g?liem un g?t lielisku rezult?tus, ja J?s pati radiet un ?stenojiet savu nagu dizaina idejas. Ražot?js pied?v?t?s preces un attiec?gie komplekti nepieciešamo produktu kr?jumu papildin?šanai tiks Jums pieg?d?ti ori?in?los iepakojumos par izdev?g?m cen?m. Attiec?gaj?s kategorij?s J?s atrad?siet produktus, kas Jums nepieciešami, lai veiktu m?ksl?go nagu perfektu model?šanu. M?s pied?v?jam produktu g?lu nagu grunt?šanai Vylet-Nails Elements, kas nodrošina to, ka m?ksl?gie nagi ilgstoši stingri tur?sies uz J?su dab?gajiem nagiem. Euro-Line g?la nagi pats gludi nokl?j nagus un t? sast?v? ir l?dzeklis, kas stiprina pie?eršanos dab?gajiem nagiem. M?su firm? ir izstr?d?ts komplekts problem?tiskiem nagiem, ko model? akrila tehnolo?ij?, kas nodrošina iesp?ju uzlikt akrila nagus dab?gajiem problem?tiskajiem nagus, kuriem ir lieli boj?jumi. M?su produktu izv?le ir ?oti bag?t?ga, jo š? kategorija l?dztekus citiem produktiem ietver ar? produktus, kas paredz?ti sen paz?stamajiem, bet v?l vienm?r iecien?tajiem g?la nagi. M?su plašaj? produktu kl?st? ir ar? g?li nagu stiprin?šanai, k? ar? ?pašs lakveida p?rkl?jums daž?dos izpild?jumos un  iepakojumos.


Ekskluzīvus piedāvājumus.Tikai par jums. Piereģistrējies tagad! kvīts derīga līdz 31.12.2012, tiklīdz lietotājs var pārlūkot no iepirkumu vērtība ir 40 €
5€
nded starptautisks