Mūsu hotline:
+49 (0) 2428/8198992
Sertificēts interneta veikals
3 gadu garantija par visām ierīcēm
Pirkumu kontā.. & vairāk
No pasūtījumu vērtības no 49 €, mēs sniegsim jums kuģniecības izmaksas!
Dāvanas no 49,00 €
Jūs atrodaties šeit: Nagu dizains / G?la
Discount of 11,00 € from an order value over 199,00 € with Discountcode SUMMER2017

G?la

Vylet-Nails Premium UV nagu laka Pearl G?la Vylet-Nails Premium UV nagu laka Pearl
no 2,39 € *
nded piemaksa UV nagu laka metālika G?la nded piemaksa UV nagu laka metālika
no 3,11 € *
nded piemaksa UV nagu laka nude G?la nded piemaksa UV nagu laka nude
no 3,11 € *
nded piemaksa UV nagu laka Pearl G?la nded piemaksa UV nagu laka Pearl
no 3,11 € *
nded piemaksa UV nagu laka pastel G?la nded piemaksa UV nagu laka pastel
no 3,11 € *
nded piemaksa UV nagu laka VIZLA G?la nded piemaksa UV nagu laka VIZLA
no 3,11 € *
nded augšējā mētelis mirdzums G?la nded augšējā mētelis mirdzums
no 3,11 € *
nded augšējā mētelis nude G?la nded augšējā mētelis nude
no 3,11 € *
nded augšējā mētelis roze G?la nded augšējā mētelis roze
no 3,11 € *
nded piemaksas veido gel G?la nded piemaksas veido gel
no 3,19 € *
nded piemaksa UV šķipsnu gel G?la nded piemaksa UV šķipsnu gel
no 3,19 € *
nded piemaksu struktūru gel G?la nded piemaksu struktūru gel
no 3,19 € *
NDED Soak-Off Bāzes gēls G?la NDED Soak-Off Bāzes gēls
no 3,58 € *
NDED Soak-Off celtnieks gēls G?la NDED Soak-Off celtnieks gēls
no 3,58 € *
Nightshine pulvera pastel G?la Nightshine pulvera pastel
2,32 € *
-16%
Plašs l?tu LED kr?su G?la, G?la Nagi un UV G?ls

Arvien vair?k profesion?las nagu dizaina studijas lieto m?su produktus. Tas liecina par to, ka m?su produkti izv?le un kvalit?te atbilst visaugst?kaj?m pras?b?m. Ja J?s esiet priv?ts kosm?tikas produktu lietot?js, J?s variet izmantot m?su produktu lietot?ju g?t?s bag?t?g?s atzi?as ar? attiec?b? uz UV g?liem un g?t lielisku rezult?tus, ja J?s pati radiet un ?stenojiet savu nagu dizaina idejas. Ražot?js pied?v?t?s preces un attiec?gie komplekti nepieciešamo produktu kr?jumu papildin?šanai tiks Jums pieg?d?ti ori?in?los iepakojumos par izdev?g?m cen?m. Attiec?gaj?s kategorij?s J?s atrad?siet produktus, kas Jums nepieciešami, lai veiktu m?ksl?go nagu perfektu model?šanu. M?s pied?v?jam produktu g?lu nagu grunt?šanai Vylet-Nails Elements, kas nodrošina to, ka m?ksl?gie nagi ilgstoši stingri tur?sies uz J?su dab?gajiem nagiem. Euro-Line g?la nagi pats gludi nokl?j nagus un t? sast?v? ir l?dzeklis, kas stiprina pie?eršanos dab?gajiem nagiem. M?su firm? ir izstr?d?ts komplekts problem?tiskiem nagiem, ko model? akrila tehnolo?ij?, kas nodrošina iesp?ju uzlikt akrila nagus dab?gajiem problem?tiskajiem nagus, kuriem ir lieli boj?jumi. M?su produktu izv?le ir ?oti bag?t?ga, jo š? kategorija l?dztekus citiem produktiem ietver ar? produktus, kas paredz?ti sen paz?stamajiem, bet v?l vienm?r iecien?tajiem g?la nagi. M?su plašaj? produktu kl?st? ir ar? g?li nagu stiprin?šanai, k? ar? ?pašs lakveida p?rkl?jums daž?dos izpild?jumos un  iepakojumos.


Ekskluzīvus piedāvājumus.Tikai par jums. Piereģistrējies tagad! kvīts derīga līdz 31.12.2012, tiklīdz lietotājs var pārlūkot no iepirkumu vērtība ir 40 €
5€
nded starptautisks