Mūsu hotline:
+49 (0) 2428/8198992
Sertificēts interneta veikals
3 gadu garantija par visām ierīcēm
Pirkumu kontā.. & vairāk
No pasūtījumu vērtības no 49 €, mēs sniegsim jums kuģniecības izmaksas!
Dāvanas no 49,00 €
Jūs atrodaties šeit: Nagu dizains / G?la
Discount of 10,00 € from an order value over 75,00 € with Discountcode WINTER2017

G?la

NAIL-EON MAGIC MAGNET PEN G?la NAIL-EON MAGIC MAGNET PEN
no 2,40 € *
nded augšējā mētelis VIZLA G?la nded augšējā mētelis VIZLA
no 2,42 € *
nded piemaksa UV nagu laka metālika G?la nded piemaksa UV nagu laka metālika
no 2,43 € *
nded piemaksa UV nagu laka pastel G?la nded piemaksa UV nagu laka pastel
no 2,43 € *
nded augšējā mētelis mirdzums G?la nded augšējā mētelis mirdzums
no 2,43 € *
NDED 1 fāze gēls G?la NDED 1 fāze gēls
no 2,54 € *
NDED Celtnieks gēls G?la NDED Celtnieks gēls
no 2,54 € *
Gel make up de camuflaj NDED G?la Gel make up de camuflaj NDED
no 2,54 € *
NDED Neona krāsa  Gēls G?la NDED Neona krāsa Gēls
no 2,78 € *
NDED Pastelis krāsu gelu G?la NDED Pastelis krāsu gelu
no 2,78 € *
nded Diskotēka želeja rozā G?la nded Diskotēka želeja rozā
no 2,78 € *
NAIL-EON Soak Off Gēla Lakas Metālika G?la NAIL-EON Soak Off Gēla Lakas Metālika
no 2,82 € *
NDED Baze gēls G?la NDED Baze gēls
no 2,99 € *
NDED Blīvēšanas gēls G?la NDED Blīvēšanas gēls
no 2,99 € *
UV matētu augšējā mētelis G?la UV matētu augšējā mētelis
no 2,99 € *
Vylet-Nails Premium UV nagu laka nude G?la Vylet-Nails Premium UV nagu laka nude
no 3,17 € *
Vylet-Nails Premium UV nagu laka Pearl G?la Vylet-Nails Premium UV nagu laka Pearl
no 3,17 € *
nded piemaksa UV nagu laka Pearl G?la nded piemaksa UV nagu laka Pearl
no 3,17 € *
nded augšējā mētelis roze G?la nded augšējā mētelis roze
no 3,17 € *
nded Diskotēka želeja Green G?la nded Diskotēka želeja Green
no 3,18 € *
nded Diskotēka dzelteno gel G?la nded Diskotēka dzelteno gel
no 3,18 € *
nded Diskotēka gel Orange G?la nded Diskotēka gel Orange
no 3,18 € *
Vylet-Nails Premium krāsu gel nacre G?la Vylet-Nails Premium krāsu gel nacre
no 3,20 € *
NAIL-EON UV nagu laka neon G?la NAIL-EON UV nagu laka neon
no 3,38 € *
American Line Celtnieks Gēls G?la American Line Celtnieks Gēls
no 3,50 € *
American Line Franču Gēls G?la American Line Franču Gēls
no 3,50 € *
Plašs l?tu LED kr?su G?la, G?la Nagi un UV G?ls

Arvien vair?k profesion?las nagu dizaina studijas lieto m?su produktus. Tas liecina par to, ka m?su produkti izv?le un kvalit?te atbilst visaugst?kaj?m pras?b?m. Ja J?s esiet priv?ts kosm?tikas produktu lietot?js, J?s variet izmantot m?su produktu lietot?ju g?t?s bag?t?g?s atzi?as ar? attiec?b? uz UV g?liem un g?t lielisku rezult?tus, ja J?s pati radiet un ?stenojiet savu nagu dizaina idejas. Ražot?js pied?v?t?s preces un attiec?gie komplekti nepieciešamo produktu kr?jumu papildin?šanai tiks Jums pieg?d?ti ori?in?los iepakojumos par izdev?g?m cen?m. Attiec?gaj?s kategorij?s J?s atrad?siet produktus, kas Jums nepieciešami, lai veiktu m?ksl?go nagu perfektu model?šanu. M?s pied?v?jam produktu g?lu nagu grunt?šanai Vylet-Nails Elements, kas nodrošina to, ka m?ksl?gie nagi ilgstoši stingri tur?sies uz J?su dab?gajiem nagiem. Euro-Line g?la nagi pats gludi nokl?j nagus un t? sast?v? ir l?dzeklis, kas stiprina pie?eršanos dab?gajiem nagiem. M?su firm? ir izstr?d?ts komplekts problem?tiskiem nagiem, ko model? akrila tehnolo?ij?, kas nodrošina iesp?ju uzlikt akrila nagus dab?gajiem problem?tiskajiem nagus, kuriem ir lieli boj?jumi. M?su produktu izv?le ir ?oti bag?t?ga, jo š? kategorija l?dztekus citiem produktiem ietver ar? produktus, kas paredz?ti sen paz?stamajiem, bet v?l vienm?r iecien?tajiem g?la nagi. M?su plašaj? produktu kl?st? ir ar? g?li nagu stiprin?šanai, k? ar? ?pašs lakveida p?rkl?jums daž?dos izpild?jumos un  iepakojumos.


Ekskluzīvus piedāvājumus.Tikai par jums. Piereģistrējies tagad! kvīts derīga līdz 31.12.2012, tiklīdz lietotājs var pārlūkot no iepirkumu vērtība ir 40 €
5€
nded starptautisks