Mūsu hotline:
+49 (0) 2428/8198992
Sertificēts interneta veikals
3 gadu garantija par visām ierīcēm
Pirkumu kontā.. & vairāk
No pasūtījumu vērtības no 49 €, mēs sniegsim jums kuģniecības izmaksas!
Dāvanas no 49,00 €
Jūs atrodaties šeit: Nagu dizains / G?la
Discount of 11,00 € from an order value over 199,00 € with Discountcode SUMMER2017

G?la

nded augšējā mētelis VIZLA G?la nded augšējā mētelis VIZLA
no 2,72 € *
NDED 1 fāze gēls G?la NDED 1 fāze gēls
no 2,86 € *
NDED Celtnieks gēls G?la NDED Celtnieks gēls
no 2,86 € *
NDED Baze gēls G?la NDED Baze gēls
no 2,86 € *
NDED Blīvēšanas gēls G?la NDED Blīvēšanas gēls
no 2,86 € *
Gel make up de camuflaj NDED G?la Gel make up de camuflaj NDED
no 2,86 € *
Viens insulta glezna gleznot 8 ml G?la Viens insulta glezna gleznot 8 ml
no 2,67 € *
NAIL-EON Remove Wraps G?la NAIL-EON Remove Wraps
no 3,02 € *
NAIL-EON Soak Off Gēla Lakas Metālika G?la NAIL-EON Soak Off Gēla Lakas Metālika
no 3,17 € *
NAIL-EON MAGIC MAGNET PEN G?la NAIL-EON MAGIC MAGNET PEN
no 3,51 € *
NAIL-EON UV glitter Nail Polish G?la NAIL-EON UV glitter Nail Polish
no 1,98 € *
Vylet-Nails Premium UV nagu laka nude G?la Vylet-Nails Premium UV nagu laka nude
no 3,56 € *
Vylet-Nails Premium UV nagu laka Pearl G?la Vylet-Nails Premium UV nagu laka Pearl
no 3,56 € *
nded piemaksa UV nagu laka metālika G?la nded piemaksa UV nagu laka metālika
no 3,56 € *
nded piemaksa UV nagu laka Pearl G?la nded piemaksa UV nagu laka Pearl
no 3,56 € *
nded piemaksa UV nagu laka pastel G?la nded piemaksa UV nagu laka pastel
no 3,56 € *
nded augšējā mētelis mirdzums G?la nded augšējā mētelis mirdzums
no 3,56 € *
nded augšējā mētelis roze G?la nded augšējā mētelis roze
no 3,56 € *
NDED Neona krāsa  Gēls G?la NDED Neona krāsa Gēls
no 3,58 € *
NDED metāla krāsas želeja G?la NDED metāla krāsas želeja
no 3,58 € *
nded Diskotēka želeja Green G?la nded Diskotēka želeja Green
no 3,58 € *
nded Diskotēka dzelteno gel G?la nded Diskotēka dzelteno gel
no 3,58 € *
nded Diskotēka gel Orange G?la nded Diskotēka gel Orange
no 3,58 € *
nded Diskotēka želeja rozā G?la nded Diskotēka želeja rozā
no 3,58 € *
Vylet-Nails Premium krāsu gel nacre G?la Vylet-Nails Premium krāsu gel nacre
no 3,60 € *
NAIL-EON UV nagu laka neon G?la NAIL-EON UV nagu laka neon
no 4,30 € *
nded augšējā mētelis nude G?la nded augšējā mētelis nude
no 4,30 € *
nded piemaksas veido gel G?la nded piemaksas veido gel
no 4,41 € *
nded piemaksa UV šķipsnu gel G?la nded piemaksa UV šķipsnu gel
no 4,41 € *
nded piemaksu struktūru gel G?la nded piemaksu struktūru gel
no 4,41 € *
NDED Soak-Off Blīvēšanas gēls G?la NDED Soak-Off Blīvēšanas gēls
no 4,95 € *
NDED Soak-Off 1 fāze gēls G?la NDED Soak-Off 1 fāze gēls
no 4,95 € *
NDED Soak-Off celtnieks gēls G?la NDED Soak-Off celtnieks gēls
no 4,95 € *
Nightshine pulvera pastel G?la Nightshine pulvera pastel
3,22 € *
Nightshine pulvera pastel G?la Nightshine pulvera pastel
3,96 € *
Nightshine pulveris balts 3G G?la Nightshine pulveris balts 3G
4,95 € *
Nightshine rožu pulveris 3G G?la Nightshine rožu pulveris 3G
4,95 € *
Nightshine pulveris zils 3G G?la Nightshine pulveris zils 3G
4,95 € *
Plašs l?tu LED kr?su G?la, G?la Nagi un UV G?ls

Arvien vair?k profesion?las nagu dizaina studijas lieto m?su produktus. Tas liecina par to, ka m?su produkti izv?le un kvalit?te atbilst visaugst?kaj?m pras?b?m. Ja J?s esiet priv?ts kosm?tikas produktu lietot?js, J?s variet izmantot m?su produktu lietot?ju g?t?s bag?t?g?s atzi?as ar? attiec?b? uz UV g?liem un g?t lielisku rezult?tus, ja J?s pati radiet un ?stenojiet savu nagu dizaina idejas. Ražot?js pied?v?t?s preces un attiec?gie komplekti nepieciešamo produktu kr?jumu papildin?šanai tiks Jums pieg?d?ti ori?in?los iepakojumos par izdev?g?m cen?m. Attiec?gaj?s kategorij?s J?s atrad?siet produktus, kas Jums nepieciešami, lai veiktu m?ksl?go nagu perfektu model?šanu. M?s pied?v?jam produktu g?lu nagu grunt?šanai Vylet-Nails Elements, kas nodrošina to, ka m?ksl?gie nagi ilgstoši stingri tur?sies uz J?su dab?gajiem nagiem. Euro-Line g?la nagi pats gludi nokl?j nagus un t? sast?v? ir l?dzeklis, kas stiprina pie?eršanos dab?gajiem nagiem. M?su firm? ir izstr?d?ts komplekts problem?tiskiem nagiem, ko model? akrila tehnolo?ij?, kas nodrošina iesp?ju uzlikt akrila nagus dab?gajiem problem?tiskajiem nagus, kuriem ir lieli boj?jumi. M?su produktu izv?le ir ?oti bag?t?ga, jo š? kategorija l?dztekus citiem produktiem ietver ar? produktus, kas paredz?ti sen paz?stamajiem, bet v?l vienm?r iecien?tajiem g?la nagi. M?su plašaj? produktu kl?st? ir ar? g?li nagu stiprin?šanai, k? ar? ?pašs lakveida p?rkl?jums daž?dos izpild?jumos un  iepakojumos.


Ekskluzīvus piedāvājumus.Tikai par jums. Piereģistrējies tagad! kvīts derīga līdz 31.12.2012, tiklīdz lietotājs var pārlūkot no iepirkumu vērtība ir 40 €
5€
nded starptautisks